PediSoft® TexLine Toe/Finger Cap

به اشتراک گذاری

New product

ابعاد و سایزها:

کوچک: تقریبا با قطر 15 میلی متر

متوسط: تقریبا با قطر 20 میلی متر

بزرگ: تقریبا با قطر 25 میلی متر

نوشتن نقد و نظر

PediSoft® TexLine Toe/Finger Cap

PediSoft® TexLine Toe/Finger Cap